Bijzondere geluiden Argus Foto Links Contact Agenda 6211 Nieuws Home
© 6211-Kunstkwartier.nl
6211-Kunstkwartier Maastricht*
DE NAAIMACHINE In Frankrijk verschenen rond 1830 de eerste machines in de naaiateliers. Deze werden door de arbeiders niet graag gezien, maar de vinding en de verbeteringen van de machine waren, ondanks de oproep van Karl Marx: “Arbeiders in de wereld, verenigt U !”, niet meer te stoppen toen de naaimachine onder andere door Isaac Singer werd vervolmaakt, en ook door de huisvrouw kon worden gebruikt. Voor de belangrijkste oorzaak van de Koude Oorlog, namelijk de ideologische tegenstelling tussen het kapitalisme en het communisme, moeten we terug naar de Russische Revolutie van 1917. Enerzijds waren er de communisten in Rusland. Zij streefden naar een wereldwijde revolutie van de arbeidersklasse cq. proletariërs, kenden een geleide economie en hadden een politiek systeem dat dictatoriaal was. Lijnrecht hiertegenover stond de kapitalisten uit het westen, dat een vrije markteconomie kende (kapitalisme) en een democratisch bestuurlijk systeem. Aanvankelijk was Europa het strijdtoneel van de Koude Oorlog. WW3 - waarbij de wapens koud blijven en er vooral verbaal – via radio, tv, propaganda – en militair – door een wapenwedloop – geprobeerd wordt om de tegenstander te intimideren. Op 1 oktober 1949, breidde de Koude Oorlog zich uit naar Azië met de oprichting van de communistische Volksrepubliek China onder Mao Zedong. De angst groeide, ook omdat de Sovjet-Unie een maand ervoor een kernproef had uitgevoerd. In datzelfde jaar werd de Europese Raad opgericht: “No more war”. De landing op de maan (symbool voor reflectie) in 1969, was het hoogtepunt van de space-race in een hippie-tijd, waarin de Vietnam onder druk van de publieke opinie een halt werd toegeroepen. In 1989 vormen de Baltische Ketting en de val van de Berlijnse Muur de startschoten voor de implosie van de USSR, nadat kort daarvoor de studentenprotesten voor politieke hervormingen, einde aan corruptie binnen de Communistische Partij en meer democratie op het Plein van de Hemelse Vrede neergeslagen waren. Fukuyama schreef kort daarop, net voor de opkomst van het internet, zijn wereldberoemde boek “The end of History and the Last Man” Sindsdien bouwen “we”, onder invloed van globalisatie en weten-schap, aan de maakbare samenleving - het paradijs op aarde. Velen sleutelen, vaak (nood)gedwongen, ook aan hun eigen identiteit. Een @-masker dat zich via Facebook of Twitter met de hele wereld verbonden kan voelen. Beangstigend wellicht, maar met zekerheid Just Human….. Mensen op aarde verenigd U ! Onze wortels staan nu toch nog op het spel. Big business vormt ons, op onze wens, zoals overeengekomen met Big Brother. Heeft de flowerpower op dat punt een steekje laten vallen ? Laat EUropa een front-runner blijven dat haar burgers daadwerkelijk beschermt en uitholling van de zwaar bevochte democratie & rechtstaat voorkomt. Een moderne invulling van “No more war”. Ook geen Koude Oorlog… Alfons de Laat
Navigation Menu
©  6211-KUNSTKWARTIER.NL
AGENDA  BUURTACTIVITEITEN december 2018
DE NAAIMACHINE In Frankrijk verschenen rond 1830 de eerste machines in de naaiateliers. Deze werden door de arbeiders niet graag gezien, maar de vinding en de verbeteringen van de machine waren, ondanks de oproep van Karl Marx: “Arbeiders in de wereld, verenigt U !”, niet meer te stoppen toen de naaimachine onder andere door Isaac Singer werd vervolmaakt, en ook door de huisvrouw konworden gebruikt. Voor de belangrijkste oorzaak van de Koude Oorlog, namelijk de ideologische tegenstelling tussen het kapitalisme en het communisme, moeten we terug naar de Russische Revolutie van 1917. Enerzijds waren er de communisten in Rusland. Zij streefden naar een wereldwijde revolutie van de arbeidersklasse cq. proletariërs, kenden een geleide economie en hadden een politiek systeem dat dictatoriaal was. Lijnrecht hiertegenover stond de kapitalisten uit het westen, dat een vrije markteconomie kende (kapitalisme) en een democratisch bestuurlijk systeem. Aanvankelijk was Europa het strijdtoneel van de Koude Oorlog. WW3 - waarbij de wapens koud blijven en er vooral verbaal – via radio, tv, propaganda – en militair – door een wapenwedloop – geprobeerd wordt om de tegenstander te intimideren. Op 1 oktober 1949, breidde de Koude Oorlog zich uit naar Azië met de oprichting van de communistische Volksrepubliek China onder Mao Zedong. De angst groeide, ook omdat de Sovjet-Unie een maand ervoor een kernproef had uitgevoerd. In datzelfde jaar werd de Europese Raad opgericht: “No more war”. De landing op de maan (symbool voor reflectie) in 1969, was het hoogtepunt van de space-race in een hippie-tijd, waarin de Vietnam onder druk van de publieke opinie een halt werd toegeroepen. In 1989 vormen de Baltische Ketting en de val van de Berlijnse Muur de startschoten voor de implosie van de USSR, nadat kort daarvoor de studentenprotesten voor politieke hervormingen, einde aan corruptie binnen de Communistische Partij en meer democratie op het Plein van de Hemelse Vrede neergeslagen waren. Fukuyama schreef kort daarop, net voor de opkomst van het internet, zijn wereldberoemde boek “The end of History and the Last Man” Sindsdien bouwen “we”, onder invloed van globalisatie en weten-schap, aan de maakbare samenleving - het paradijs op aarde. Velen sleutelen, vaak (nood)gedwongen, ook aan hun eigenidentiteit. Een @-masker dat zich via Facebook of Twitter met de hele wereld verbonden kan voelen. Beangstigend wellicht, maar met zekerheid Just Human….. Mensen op aarde verenigd U ! Onze wortels staan nu toch nog op het spel. Big business vormt ons, op onze wens, zoals overeengekomen met Big Brother. Heeft de flowerpower op dat punt een steekjelaten vallen ? Laat EUropa een front-runner blijven dat haar burgers daadwerkelijk beschermt en uitholling vande zwaar bevochte democratie & rechtstaat voorkomt. Een moderne invulling van “No more war”. Ook geen Koude Oorlog… Alfons de Laat