Bijzondere geluiden Argus Foto Links Contact Agenda 6211 Nieuws Home
© 6211-Kunstkwartier.nl
6211-Kunstkwartier Maastricht*
NIEUWE  MAASTRICHT MELDT-APP! De gemeente Maastricht introduceert de Maastricht Meldt-app. Met deze app wordt het veel makkelijker om meldingen te doen over de openbare ruimte.Het gaat dan over meldingen betreft afval, overlast, parkeren, verlichting, wegen en verkeer. Meldingen via de de Maastricht-Meldt app kunnen nu veel sneller en directer op gepakt worden door medewerkers van de buitendienst. Daarnaast gaat de gemeente ook andere categorieen toevoegen zoals bijvoorbeeld overlast door bladeren of overlast van vuurwerk. De nieuwe Maastricht Meldt- app wordt via de geijkte kanalen actief gecommuniceerd. Gebruikers van de BuitenBeter-app ontvangen een e-mail waarin wordt gewezen op de overstap van Maastricht naar Maastricht Meldt. Maastricht meldt is te downloaden in de Appstore van IPhone en via Google Play voor Android:www.gemeentemaastricht.nl/meldingen-app. In het melden van spoedeisende meldingen buiten kantooruren verandert er niets. U kunt 24/7- 7 dagen in de week 14043 blijven bellen om spoedeisende meldingen door te geven. Wellicht aardig om te vermelden: u kunt uw melding maar ook die van anderen volgen op een overzichtkaart via:www.mijn- melding.nl/maastricht/viewer.php. Maak er dus gebruik van zodat u letterlijk kunt volgen of er daadwerkelijk iets met uw klacht is gedaan!
NIEUWE BEWONERS ‘HUIS VAN BOURGONDIE’ Het Huis van Bourgondie, een gebouw met een rijke geschiedenis en gelegen aan Hoog Frankrijk 27 zal de komende maanden worden verbouwd tot een zgn ‘Masters Home’. Een woonvorm voor kwetsbare jongeren(11) met een beperking die gaan samen wonen met een klein aantal studenten.(5) De studenten krijgen een kamer tegen gereduceerd tarief in een monumentaal pand in het centrum. Daar staat tegenover dat ze eens per week s’nachts waakdienst hebben en ook sociaal optrekken met hun medebewoners.  De betreffende jongeren willen heel  graag in ons centrum woon/ buurt wonen vanwege de ‘positieve reuring ‘ waar zij tevens ook externe leer ervaring op kunnen doen.Het burgerinitiatief  ‘ The Masters’ komt in aanmerking voor zowel Provinciale  en gemeentelijke subsidie. De officieele  intrek zal ongeveer zo rond september 2017 zijn. Voor meer informatie:www.themasters.nu
Navigation Menu
©  6211-KUNSTKWARTIER.NL
6211-Kunstkwartier Maastricht*
NIEUWE  MAASTRICHT MELDT-APP! De gemeente Maastricht introduceert de Maastricht Meldt-app. Met deze app wordt het veel makkelijker om meldingen te doen over de openbare ruimte.Het gaat dan over meldingen betreft afval, overlast, parkeren, verlichting, wegen en verkeer. Meldingen via de de Maastricht-Meldt app kunnen nu veel sneller en directer op gepakt worden door medewerkers van de buitendienst. Daarnaast gaat de gemeente ook andere categorieen toevoegen zoals bijvoorbeeld overlast door bladeren of overlast van vuurwerk. De nieuwe Maastricht Meldt-app wordt via de geijkte kanalen actief gecommuniceerd. Gebruikers van de BuitenBeter-app ontvangen een e-mail waarin wordt gewezen op de overstap van Maastricht naar Maastricht Meldt. Maastricht meldt is te downloaden in de Appstore van IPhone en via Google Play voor Android:www.gemeentemaastricht.nl/meldingen-app. In het melden van spoedeisende meldingen buiten kantooruren verandert er niets. U kunt 24/7- 7 dagen in de week 14043 blijven bellen om spoedeisende meldingen door te geven. Wellicht aardig om te vermelden: u kunt uw melding maar ook die van anderen volgen op een overzichtkaart via:www.mijn- melding.nl/maastricht/viewer.php. Maak er dus gebruik van zodat u letterlijk kunt volgen of er daadwerkelijk iets met uw klacht is gedaan!
NIEUWE BEWONERS ‘HUIS VAN BOURGONDIE’ Het Huis van Bourgondie, een gebouw met een rijke geschiedenis en gelegen aan Hoog Frankrijk 27 zal de komende maanden worden verbouwd tot een zgn ‘Masters Home’. Een woonvorm voor kwetsbare jongeren(11) met een beperking die gaan samen wonen met een klein aantal studenten.(5) De studenten krijgen een kamer tegen gereduceerd tarief in een monumentaal pand in het centrum. Daar staat tegenover dat ze eens per week s’nachts waakdienst hebben en ook sociaal optrekken met hun medebewoners.  De betreffende jongeren willen heel  graag in ons centrum woon/ buurt wonen vanwege de ‘positieve reuring ‘ waar zij tevens ook externe leer ervaring op kunnen doen.Het burgerinitiatief  ‘ The Masters’ komt in aanmerking voor zowel Provinciale  en gemeentelijke subsidie. De officieele  intrek zal ongeveer zo rond september 2017 zijn. Voor meer informatie:www.themasters.nu