Bijzondere geluiden Argus Foto Links Contact Agenda 6211 Nieuws Home
© 6211-Kunstkwartier.nl
6211-Kunstkwartier Maastricht*
Meldpunt 6211 Buurtzorg Loket/Samen Onbeperkt
U kunt contact opnemen met het Meldpunt omdat u vragen heeft, informatie of advies wilt of hulp nodig heeft over zorg en welzijn of omdat u ons iets wilt vertellen over u ervaringen met de zorg of knelpunten ervaart. Het kan bijvoorbeeld gaan over: - Het Persoonsgebonden Budget (PGB) - De Wet Langdurige Zorg - Mantelzorg - De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) - De Participatiewet - Wajong uitkering, arbeidsongeschiktheid en Sociale werkvoorziening - Toegankelijkheid straten en gebouwen - Etc……
Wij zijn er voor u !
Ervaringsdeskundigen Bij het Meldpunt werken wij met een team van vrijwilligers. Mensen met eigen ervaring en deskundigheid en met veel motivatie om u te helpen. Als u contact opneemt met het Meldpunt dan wordt uw vraag beantwoord. Mocht er meer deskundigheid nodig zijn dan wordt uw vraag voorgelegd aan een deskundige medewerker. Mogelijk wordt u dan doorverwezen of teruggebeld.
Wij kunnen u helpen bij het vinden van antwoorden en oplossingen aanbieden. Uw persoonlijke gegevens blijven geheim. Alleen met uw toestemming treed een medewerker met informatie naar buiten. Hoe kun je ons bereiken? Vanaf donderdag 11 februari 2016 van 11.30 tot 14.30 uur Telefoonnummer: 06-83824685 Email: samenonbeperkt@gmail.com Bezoekadres: 6211 Buurtzorg Loket Voormalig City Centrum Ingang Misericordeplein
Het Meldpunt is een initiatief van: Stichting Samen Onbeperkt www.samenonbeperkt.nl 6211 Buurtzorg Loket www.6211-kunstkwartier.nl
Navigation Menu
©  6211-KUNSTKWARTIER.NL
Meldpunt 6211 Buurtzorg Loket/Samen Onbeperkt
U kunt contact opnemen met het Meldpunt omdat u vragen heeft, informatie of advies wilt of hulp nodig heeft over zorg en welzijn of omdat u ons iets wilt vertellen over u ervaringen met de zorg of knelpunten ervaart. Het kan bijvoorbeeld gaan over: - Het Persoonsgebonden Budget (PGB) - De Wet Langdurige Zorg - Mantelzorg - De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) - De Participatiewet - Wajong uitkering, arbeidsongeschiktheid en Sociale   werkvoorziening - Toegankelijkheid straten en gebouwen - Etc……
Wij zijn er voor u !
Ervaringsdeskundigen Bij het Meldpunt werken wij met een team van vrijwilligers. Mensen met eigen ervaring en deskundigheid en met veel motivatie om u te helpen. Als u contact opneemt met het Meldpunt dan wordt uw vraag beantwoord. Mocht er meer deskundigheid nodig zijn dan wordt uw vraag voorgelegd aan een deskundige medewerker. Mogelijk wordt u dan doorverwezen of teruggebeld.
Wij kunnen u helpen bij het vinden van antwoorden en oplossingen aanbieden. Uw persoonlijke gegevens blijven geheim. Alleen met uw toestemming treed een medewerker met informatie naar buiten. Hoe kun je ons bereiken? Vanaf donderdag 11 februari 2016 van 11.30 tot 14.30 uur Telefoonnummer: 06-83824685 Email: samenonbeperkt@gmail.com Bezoekadres: 6211 Buurtzorg Loket Voormalig City Centrum Ingang Misericordeplein
Het Meldpunt is een initiatief van: Stichting Samen Onbeperkt www.samenonbeperkt.nl 6211 Buurtzorg Loket www.6211-kunstkwartier.nl