Bijzondere geluiden Argus Foto Links Contact Agenda 6211 Nieuws Home
© 6211-Kunstkwartier.nl
6211-Kunstkwartier Maastricht*
Geachte raadsleden en burger- niet raadsleden   > Graag stel ik u persoonlijk op de hoogte dat uw college voornemens is > voormalig Lumiere a.s. dinsdag 5 nov. definitief te gunnen aan Mullerensvastgoed voor een bedrag van 600.000 EUR.   > Gezien het feit dat uw college afgelopen woensdag 29 nov. heeft besloten om niet in te gaan op mijn uitgewerkte alternatief voorstel zonder aanvullende subsidie (zie bijlagen) voor de beide gebouwen (voormalig schoolgebouw Capucijnengang 10 en voormalig Lumiere Bogaardenstraat 40b) op het onderhavige perceel (7511). Een voorstel dat wordt ondersteund door alle betrokken partijen met uitzondering van de gemeente (zie bijlagen). Mullenersvastgoed heeft in een brief aangegeven geen probleem te hebben als de gemeente, gezien dat alternatieve voorstel, niet overgaat tot definitieve gunning.   > Gezien het feit dat uw presidium tijdens haar vergadering heeft beslist dat het door ons ingediende buurt/burger- voorstel (zie bijlagen) niet in uw raadsvergadering zal worden besproken, omdat het te weinig concreet zou zijn. In die context breng ik u ook graag op de hoogte van het feit dat mijn buurtplatform, ondanks een verzoek daartoe, bij de opstelling van het buurt-voorstel niet (conform RvO) is ondersteund door ambtenarij en/of griffie (zie bijlagen).   > Gezien het feit dat de voorziening’s rechter in een kort geding (vandaag, 30 nov.) van Argus Buurtplatform tegen de gemeente Maastricht (zie bijlagen) aan heeft gegeven dat het vonnis binnen veertien dagen zal worden uitgesproken. Een vonnis dat door de stad’s advocaat en aanwezige ambtenaren werd verkozen boven verder onderhandelen over voor beide partijen (volgens het VN-verdrag) aanvaardbare erfdienstbaarheden.   > Tot slot wil ik u graag wijzen op het feit dat uw raad in nov 2009 het college opdracht heeft gegeven om het kunst en cultuurcentrum 6211 een vaste plek in het Statenkwartier te bezorgen. Cultuur is daarbij natuurlijk (zie ook buurtvoorstel) nooit alleen een kwestie van kunstzinnige expressie, maar verweven met zorg voor elkaar in de buurt. E.e.a wordt in het concept buurtplan “buurt & zorg” voor de transitie naar buurtnetwerk uiteengezet. > Wellicht is het i.v.m. de aankomende dialoog over de buurtnetwerken, vooraanstaande plaats van burger- participatie in uw coalitie-akkoord WIJMaastricht en de verkiezingen verstandig bovenstaande aandachtig tegen het licht te houden en waar mogelijk, binnen uw bevoegdheden als hoogste bestuursorgaan van de gemeente Maastricht, sturing te geven.   > Persoonlijk her-overweeg ik nu (na meer dan 15 jaar) in elk geval mijn rol als actief vrijwilliger voor onze stad en ben er om overigens uiteenlopende redenen van overtuigd dat het goed is geweest dat Maastricht geen culturele hoofdstad 2018 met als motto: MeToo, is geworden.     > Met vriendelijke groet,   > Maria Essers, > namens Argus Buurtplatform
bijlagen: 1. voorstel perceel 7511 2. uitwerking voorstel perceel 7511 3. tekening bij uitwerking voorstel perceel 7511 4. handtekeningen betrokken partijen 5. brief Mullenersvastgoed 6 inleiding verzoek buurtvoorstel 7. buurtvoorstel 8. mail gemeentesecretaris m.b.t. ambtelijke ondersteuning     buurtvoorstel 9. mail m.b.t. afwijzing buurtvoorstel door presidium 10. dagvaarding 11. verweerschrift 12. commentaar verweerschrift 13. brief stichting Samen Onbeperkt m.b.t. VN-verdrag aan       wethouder Gerats 14. sticker Maastricht Culturele hoofdstad 2018
Navigation Menu
©  6211-KUNSTKWARTIER.NL
Geachte raadsleden en burger- niet raadsleden   > Graag stel ik u persoonlijk op de hoogte dat uw college voornemens is > voormalig Lumiere a.s. dinsdag 5 nov. definitief te gunnen aan Mullerensvastgoed voor een bedrag van 600.000 EUR.   > Gezien het feit dat uw college afgelopen woensdag 29 nov. heeft besloten om niet in te gaan op mijn uitgewerkte alternatief voorstel zonder aanvullende subsidie (zie bijlagen) voor de beide gebouwen (voormalig schoolgebouw Capucijnengang 10 en voormalig Lumiere Bogaardenstraat 40b) op het onderhavige perceel (7511). Een voorstel dat wordt ondersteund door alle betrokken partijen met uitzondering van de gemeente (zie bijlagen). Mullenersvastgoed heeft in een brief aangegeven geen probleem te hebben als de gemeente, gezien dat alternatieve voorstel, niet overgaat tot definitieve gunning.   > Gezien het feit dat uw presidium tijdens haar vergadering heeft beslist dat het door ons ingediende buurt/burger-voorstel (zie bijlagen) niet in uw raadsvergadering zal worden besproken, omdat het te weinig concreet zou zijn. In die context breng ik u ook graag op de hoogte van het feit dat mijn buurtplatform, ondanks een verzoek daartoe, bij de opstelling van het buurt- voorstel niet (conform RvO) is ondersteund door ambtenarij en/of griffie (zie bijlagen).   > Gezien het feit dat de voorziening’s rechter in een kort geding (vandaag, 30 nov.) van Argus Buurtplatform tegen de gemeente Maastricht (zie bijlagen) aan heeft gegeven dat het vonnis binnen veertien dagen zal worden uitgesproken. Een vonnis dat door de stad’s advocaat en aanwezige ambtenaren werd verkozen boven verder onderhandelen over voor beide partijen (volgens het VN-verdrag) aanvaardbare erfdienstbaarheden.   > Tot slot wil ik u graag wijzen op het feit dat uw raad in nov 2009 het college opdracht heeft gegeven om het kunst en cultuurcentrum 6211 een vaste plek in het Statenkwartier te bezorgen. Cultuur is daarbij natuurlijk (zie ook buurtvoorstel) nooit alleen een kwestie van kunstzinnige expressie, maar verweven met zorg voor elkaar in de buurt. E.e.a wordt in het concept buurtplan “buurt & zorg” voor de transitie naar buurtnetwerk uiteengezet. > Wellicht is het i.v.m. de aankomende dialoog over de buurtnetwerken, vooraanstaande plaats van burger-participatie in uw coalitie-akkoord WIJMaastricht en de verkiezingen verstandig bovenstaande aandachtig tegen het licht te houden en waar mogelijk, binnen uw bevoegdheden als hoogste bestuursorgaan van de gemeente Maastricht, sturing te geven.   > Persoonlijk her-overweeg ik nu (na meer dan 15 jaar) in elk geval mijn rol als actief vrijwilliger voor onze stad en ben er om overigens uiteenlopende redenen van overtuigd dat het goed is geweest dat Maastricht geen culturele hoofdstad 2018 met als motto: MeToo, is geworden.     > Met vriendelijke groet,   > Maria Essers, > namens Argus Buurtplatform
bijlagen: 1. voorstel perceel 7511 2. uitwerking voorstel perceel 7511 3. tekening bij uitwerking voorstel perceel 7511 4. handtekeningen betrokken partijen 5. brief Mullenersvastgoed 6 inleiding verzoek buurtvoorstel 7. buurtvoorstel 8. mail gemeentesecretaris m.b.t. ambtelijke ondersteuning     buurtvoorstel 9. mail m.b.t. afwijzing buurtvoorstel door presidium 10. dagvaarding 11. verweerschrift 12. commentaar verweerschrift 13. brief stichting Samen Onbeperkt m.b.t. VN-verdrag aan       wethouder Gerats 14. sticker Maastricht Culturele hoofdstad 2018