© 6211-kunstkwartier.nl
Home Bijzondere Geluiden 6211 / Blog Foto Links 6211 Nieuws Contact
6211- Kunstkwartier Maastricht
Maastricht 12-12-2015 Geacht College, De laatste tijd werden wij meerdere keren benaderd door het ARGUS BUURTPLATFORM vanwege de leegstand en de mogelijke nieuwe bestemming van het voormalig City Centrum en over een initiatief van een ondernemer die aan de Grote Gracht een nachtwinkel wenst te beginnen. Bij dat laatste initiatief zouden wij graag even stilstaan en U enkele vragen of suggesties voorleggen. Naast de nachtwinkel  aan de Brusselsestraat, zou dat dan de tweede nachtwinkel worden in het centrum op een steenworp  afstand van elkaar gelegen, gericht op eenzelfde doelgroep, met name het binnenstads-uitgaans publiek. De voorbije jaren hebben wij steeds met belangstelling de discussies gevolgd over de nachtzaken, de relatieve uitgaans- veiligheid in het centrum, de rol van de nachtzaken rond die veiligheid en de opvattingen van de politie met betrekking tot hun werkdruk en hun mogelijkheden om aanwezig te zijn in het uitgaanscentrum ter bevordering van rust en veiligheid en mogelijkerwijs te kunnen optreden bij ongeregeldheden. Uit die gesprekken en discussies kwam steeds opnieuw naar voren dat er sedert enkele jaren in de binnenstad nauwelijks overlast veroorzaakt wordt in het centrum door het uitgaanspubliek... ook niet vanuit de bezoekers aan de nachtzaken. Maastricht is een veilige woon- en uitgaansstad. Een der instrumenten die men toegepast heeft is het extra faciliteren van extra openingstijden van de snacksector, onder het motto  van, met een zak frites in je hand  heb je geen zin om moeilijk te doen of overlast te veroorzaken. Feit is dat in deze sector vrijwel uitsluitend alcoholvrije verkoop plaatsvind. Vandaar dat onze fractie zich zorgen maakt over de mogelijke vestiging van twee nachtwinkels, vlakbij het uitgaanscentrum. Over de exploitatie van de reeds enkele jaren bestaande nachtwinkel in Wyck, in de Stationsstraat hebben wij nog nooit negatieve berichten gehoord. Wellicht is dat verklaarbaar omdat deze nachtwinkel voor het uitgaanspubliek   nauwelijks interessant is. Over de nachtwinkel  in de Brusselsestraat  hoor je wat meer ruis, welke mede veroorzaakt wordt  vanwege de ligging op enkele honderden meters afstand van het  uitgaanscentrum. Daarom veronderstellen wij dat een tweede nachtwinkel, vrijwel midden in het uitgaansgebied op enkele tientallen meters van de nachtzaken hoogstwaarschijnlijk gaat zorgen voor veel extra overlast. Hoogstwaarschijnlijk zal daarmee ook de werkdruk op de politie ernstig toenemen, terwijl we beseffen dat hun capaciteit om actief te patrouilleren volstrekt afwezig is. Hoe ziet U zelf deze veiligheidskwestie? Bent U zich ervan bewust?  Geeft de politie signalen af dat zij ook een toename van werkdruk wel aan zullen kunnen. In de discussie  het voorbije jaar  over de verlenging van de vergunning van de nachtzaak de ALLA in de Leliestraat, staat ons nog steeds bij dat U pertinent weigerde om deze  vergunning zo te wijzigen dat de exploitant zijn nachtzaak aan een derde zou kunnen verkopen. De belangrijkste argumenten welke U toen aanvoerde was dat de verspreiding van nachtzaken tegengegaan moest worden, een concentratie aan en rond de Markt zou de veiligheid en de rust in de binnenstad ten goede komen en de politie zou te weinig mankracht hebben om op meerdere plaatsen tegelijk te kunnen optreden of controleren. Hoe  ziet U dan  de extra  concentratie van nachtwinkels in samenhang met uw zorg om op diverse plekken nachtzaken te kunnen exploiteren...in samenhang met de niet-toegenonen werkcapaciteit van de politie  en het gevaar  dat er  extra mogelijkheden gaan ontstaan voor toename  van uitgaanscriminaliteit  door toename  van nachtzaken, waar vrijelijk alcoholhoudende drank verkocht kan worden aan huiswaarts kerende uit-gaanders ? Onze  fractie is van mening  dat we beter vooraf bij deze ontwikkeling kunnen stilstaan, voordat  er een nieuwe situatie ontstaat welke min of meer niet handhaafbaar is en we zouden moeten optreden met nieuw beleid of met uitbreiding van de politie? Uiteraard zijn wij zeer benieuwd naar uw ervaring in deze en uw verwachtingen op termijn. Met vriendelijke groet, Jan Hoen Fractievoorzitter Maastrichtse Volkspartij CC Leden en Burgerleden van de Gemeenteraad Maastricht Argus Buurtplatform
© 6211-kunstkwartier.nl
Navigation Menu
6211- Kunstkwartier Maastricht
Maastricht 12-12-2015 Geacht College, De laatste tijd werden wij meerdere keren benaderd door het ARGUS BUURTPLATFORM vanwege de leegstand en de mogelijke nieuwe bestemming van het voormalig City Centrum en over een initiatief van een ondernemer die aan de Grote Gracht een nachtwinkel wenst te beginnen. Bij dat laatste initiatief zouden wij graag even stilstaan en U enkele vragen of suggesties voorleggen. Naast de nachtwinkel  aan de Brusselsestraat, zou dat dan de tweede nachtwinkel worden in het centrum op een steenworp  afstand van elkaar gelegen, gericht op eenzelfde doelgroep, met name het binnenstads-uitgaans publiek. De voorbije jaren hebben wij steeds met belangstelling de discussies gevolgd over de nachtzaken, de relatieve uitgaans-veiligheid in het centrum, de rol van de nachtzaken rond die veiligheid en de opvattingen van de politie met betrekking tot hun werkdruk en hun mogelijkheden om aanwezig te zijn in het uitgaanscentrum ter bevordering van rust en veiligheid en mogelijkerwijs te kunnen optreden bij ongeregeldheden. Uit die gesprekken en discussies kwam steeds opnieuw naar voren dat er sedert enkele jaren in de binnenstad nauwelijks overlast veroorzaakt wordt in het centrum door het uitgaanspubliek... ook niet vanuit de bezoekers aan de nachtzaken. Maastricht is een veilige woon- en uitgaansstad. Een der instrumenten die men toegepast heeft is het extra faciliteren van extra openingstijden van de snacksector, onder het motto  van, met een zak frites in je hand  heb je geen zin om moeilijk te doen of overlast te veroorzaken. Feit is dat in deze sector vrijwel uitsluitend alcoholvrije verkoop plaatsvind. Vandaar dat onze fractie zich zorgen maakt over de mogelijke vestiging van twee nachtwinkels, vlakbij het uitgaanscentrum. Over de exploitatie van de reeds enkele jaren bestaande nachtwinkel in Wyck, in de Stationsstraat hebben wij nog nooit negatieve berichten gehoord. Wellicht is dat verklaarbaar omdat deze nachtwinkel voor het uitgaanspubliek   nauwelijks interessant is. Over de nachtwinkel  in de Brusselsestraat  hoor je wat meer ruis, welke mede veroorzaakt wordt  vanwege de ligging op enkele honderden meters afstand van het  uitgaanscentrum. Daarom veronderstellen wij dat een tweede nachtwinkel, vrijwel midden in het uitgaansgebied op enkele tientallen meters van de nachtzaken hoogstwaarschijnlijk gaat zorgen voor veel extra overlast. Hoogstwaarschijnlijk zal daarmee ook de werkdruk op de politie ernstig toenemen, terwijl we beseffen dat hun capaciteit om actief te patrouilleren volstrekt afwezig is. Hoe ziet U zelf deze veiligheidskwestie? Bent U zich ervan bewust?  Geeft de politie signalen af dat zij ook een toename van werkdruk wel aan zullen kunnen. In de discussie  het voorbije jaar  over de verlenging van de vergunning van de nachtzaak de ALLA in de Leliestraat, staat ons nog steeds bij dat U pertinent weigerde om deze  vergunning zo te wijzigen dat de exploitant zijn nachtzaak aan een derde zou kunnen verkopen. De belangrijkste argumenten welke U toen aanvoerde was dat de verspreiding van nachtzaken tegengegaan moest worden, een concentratie aan en rond de Markt zou de veiligheid en de rust in de binnenstad ten goede komen en de politie zou te weinig mankracht hebben om op meerdere plaatsen tegelijk te kunnen optreden of controleren. Hoe  ziet U dan  de extra  concentratie van nachtwinkels in samenhang met uw zorg om op diverse plekken nachtzaken te kunnen exploiteren...in samenhang met de niet-toegenonen werkcapaciteit van de politie  en het gevaar  dat er  extra mogelijkheden gaan ontstaan voor toename  van uitgaanscriminaliteit  door toename  van nachtzaken, waar vrijelijk alcoholhoudende drank verkocht kan worden aan huiswaarts kerende uit-gaanders ? Onze  fractie is van mening  dat we beter vooraf bij deze ontwikkeling kunnen stilstaan, voordat  er een nieuwe situatie ontstaat welke min of meer niet handhaafbaar is en we zouden moeten optreden met nieuw beleid of met uitbreiding van de politie? Uiteraard zijn wij zeer benieuwd naar uw ervaring in deze en uw verwachtingen op termijn. Met vriendelijke groet, Jan Hoen Fractievoorzitter Maastrichtse Volkspartij CC Leden en Burgerleden van de Gemeenteraad Maastricht Argus Buurtplatform