© 6211-Kunstkwartier.nl
6211-Kunstkwartier Maastricht*
Bijzondere geluiden Argus Foto Links Contact Agenda 6211 Nieuws Home
BUURT ALS WAAKHOND
Geachte belangstellenden, Hierbij, aan de vooravond van stemming in de gemeenteraadsvergadering, een notitie m.b.t. de verslaggever VAN de raad. Op 11 oktober jl. stuurde mevr. Maria Essers (zie bijlage) een anonieme mening naar raadsleden, omdat zij van vond/vindt dat het inhoudelijk waardevol zou kunnen zijn bij de besluitvorming over de “verslaggever van de raad”. Zij ontving slechts een korte reactie over de problematiek met “anonieme schrijfsels” van dhr. Van der Gugten. Desondanks werd het oorspronkelijke budget aangepast. Betaling van “Concentra” voor verspreiding via bladen geschrapt. Daarnaast verschenen er verschillende artikelen in De Limburger en het NRC. De vraag rijst wat een actief buurtnetwerk, als vertegenwoordiger van buurtbewoners, nog moet/kan DOEN in deze aanloop naar de gemeenteraad’s verkiezingen. leest meer >
©  6211-KUNSTKWARTIER.NL
Navigation Menu
6211-Kunstkwartier Maastricht*
BUURT ALS WAAKHOND
Geachte belangstellenden, Hierbij, aan de vooravond van stemming in de gemeenteraads vergadering, een notitie m.b.t. de verslaggever VAN de raad. Op 11 oktober jl. stuurde mevr. Maria Essers (zie bijlage) een anonieme mening naar raadsleden, omdat zij van vond/vindt dat het inhoudelijk waardevol zou kunnen zijn bij de besluitvorming over de “verslaggever vande raad”. Zij ontving slechts een korte reactie over de problematiek met “anonieme schrijfsels” van dhr. Vander Gugten. Desondanks werd het oorspronkelijke budget aangepast. Betaling van “Concentra” voorverspreiding via bladen geschrapt. Daarnaast verschenen er verschillende artikelen in De Limburger en het NRC.  De vraag rijst wat een actief buurtnetwerk, als vertegenwoordiger van buurtbewoners, nog moet/kan DOEN in deze aanloop naar de gemeenteraad’s verkiezingen. leest meer >